Groene Pluim

Wiltec heeft in 2021 de Groene Pluim ontvangen voor duurzaam ondernemen, waarbij deze in maart 2024 is verlengd. Bedrijven die serieus werk maken van duurzaam ondernemen maken kans op deze erkenning. Door deze duurzame parels zichtbaar te maken, ontstaat een positieve beweging en is een netwerk ontstaan van zo’n 200 bedrijven met een stevig duurzaam beleid en global doelstellingen.

PSO

Wiltec heeft trede 3 behaald van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en behoort daarmee tot de koplopers als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. PSO is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt.