Over Delo

Klanten aan het woord

  • Bolsius
    Snelheid op maat. ‘Vanwege de groei binnen onze organisatie doen we geregeld een beroep op de deskundigheid van Delo. Wanneer er weer werkplekken bij moeten komen, zorgt Delo voor een snelle en nette afhandeling. Het blijft niet bij standaard meubilair, indien gewenst denkt Delo mee om zaken op maat te ontwikkelen. Hierdoor kunnen wij ons onderscheiden met een unieke uitstraling!’ lees verder
  • Interzorg Thuiszorg
    Art Lemkens: ‘Wij zijn al jaren erg tevreden over Delo. Delo denkt met ons mee. Ze zijn er niet op uit om zoveel mogelijk te verkopen, maar om ons verder te helpen. Delo komt met transparante en eerlijke oplossingen.’ lees verder

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het mvo-beleid van Delo is in nauwe samenwerking met de Wiltec Groep opgesteld. In de beleidsvorming van Delo staan het milieu, de mens en de maatschappij centraal. Doelbewust wordt een plan getrokken op verschillende maatschappelijke thema's, waarbij altijd bepaald wordt in hoeverre de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Delo verankerd kan worden in het strategische en operationele bedrijfsplan. Onderstaand een aantal concrete aspecten op het gebied van:

1. Bedrijfsethiek

Binnen de Delo organisatie gelden specifieke richtlijnen voor het omgaan met medewerkers, klanten, leveranciers en overige instanties en organisaties. In een intern handboek zijn hiervoor specifieke kaders opgesteld. Van medewerkers wordt dan ook altijd verwacht dat zij op de hoogte zijn van deze richtlijnen en naleving hiervan in acht nemen.  

In de dagelijkse bedrijfsvoering betekent dit met name dat bewust gekeken wordt naar de impact van te geven adviezen aan onze klanten (dus adviezen niet enkel gedreven door commerciële belangen, maar vanuit een onafhankelijk adviserende rol) en dat er omgangsnormen en -waarden gehanteerd worden in de interne communicatie.

2. Milieu (omgeving)   

Een bewust milieubeleid is onderdeel van de bedrijfsvoering van Delo. Onderstaand een aantal maatregelen die wij consequent nemen om duurzaam te ondernemen:
Het wagenpark is inmiddels vrijwel helemaal omgezet naar brandstofbesparende modellen met groene energielabels (zoals Bluemotion, BlueEfficiency of Hybride auto's). Waar dat nog niet gebeurd is, zal deze stap gezet worden bij vervanging. Hierdoor draagt Delo bij aan een verlaging van de CO2 uitstoot.

Om het aantal te rijden kilometers te verminderen, wordt werk waarvoor een fysiek klantbezoek niet noodzakelijk is, zoveel mogelijk verzorgd door binnendienst medewerkers. Denk hierbij aan telefonisch overleg en  het uitvoeren van kleine reparaties (deze producten worden dan verstuurd i.p.v. een bezoek door een monteur).
Al het afval wordt gescheiden en waar mogelijk hergebruikt. Zo worden dozen op ontvangst goederen opnieuw gebruikt voor het verzenden van uitgaande zendingen. Slecht bruikbare dozen; alsmede oud-papier wordt met een speciale kartonversnipperaar verwerkt tot opvulmateriaal; waarmee zendingen opgevuld worden.

Artikelen die wij in eigen beheer vervaardigen, worden voorzien van milieuvriendelijke verpakkingen, zoveel mogelijk vervaardigd uit hergebruikt materiaal. Aan leveranciers stellen wij zoveel mogelijk eisen over hoe goederen aangeleverd moeten worden. Onze voorkeur gaat uit naar gerecycled verpakkingsmateriaal en herbruikbare (EUR) pallets.  

Om het energieverbruik a.g.v. verwarming te minimaliseren, verhuist Delo in 2013 naar een centrale locatie waar duurzame bouwtechnieken zijn toegepast, waaronder een Warmte Terugwin Systeem, waarbij gebruik gemaakt wordt van aardewarmte en -koude voor de klimaatbeheersing in het pand.

3. Personeelsbeleid (mensen)    

Delo hecht veel waarde aan een goed personeelsbeleid. Onze gedachte is dan ook dat wij alle medewerkers zoveel mogelijk moeten stimuleren om het takenpakket goed uit te voeren; maar ook voldoende kansen moeten bieden voor opleiding en ontwikkeling/doorgroeien. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan de gezondheid en welzijn van de medewerkers. Onderstaand een aantal concrete maatregelen.

  • Binnen ons moederbedrijf  Wiltec wordt gewerkt met een standaard Management Development Programma (MDP), waarin jonge high potentials in zes fases doelgericht kunnen doorgroeien naar een kaderfunctie. Het doel van het Management Development Programma is het optimaal ontwikkelen van talentvol personeel met een meer dan gemiddelde ambitie.
  • Er zijn verschillende mogelijkheden voor opleidingen en cursussen. Intern zijn verschillende opleidingen ontwikkeld om mensen in de praktijk te trainen en op te leiden. Daarnaast bieden we mensen regelmatig een externe opleiding in lijn met de functie en persoonlijke ambities.
  • In de werving- en selectie van het personeel wordt via Wiltec nauw samengewerkt met lokale gemeenten, sociale werkplaatsen en het UWV. Op deze manier worden waar mogelijk mensen ingezet die kansarm zijn op de arbeidsmarkt, danwel langdurig werkloos zijn. De laatste jaren heeft deze samenwerking geresulteerd in (her)plaatsing van verschillende personen door de hele Wiltec-organisatie, zowel in logistieke-, ondersteunende- en commerciële functies.
  • Delo werkt via moederbedrijf Wiltec intensief samen met verschillende Regionale Opleidings Centra (ROC), en onderwijsinstellingen voor MBO, HBO en WO. Enerzijds voor plaatsing van stagiaires en het bieden van werk-leertrajecten; anderzijds om de instellingen de gelegenheid te bieden om theoretische benaderingen te toetsen in een praktijkomgeving middels cases, traineeships en concrete vraagstukken van de organisatie.    

4. Producten en diensten     

In de selectie van leveranciers en producenten worden verschillende overwegingen van maatschappelijk belang meegenomen. Zo werken wij uitsluitend met leveranciers die expliciet bevestigen geen gebruik te maken van kinderarbeid; en tevens goede maatregelen treffen om op een zo'n milieuvriendelijk mogelijke wijze te produceren. Om deze gedachte te onderstrepen is Delo via moederbedrijf Wiltec ook lid van de Fair Wear Foundation (FWF). Deze organisatie zet zich als stichting in voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingproductie. FWF is opgericht door verschillende belanghebbenden of stakeholders uit de modebranche. Wiltec heeft deze gedragscode ondertekend.  

5. Maatschappij 

Delo ondersteunt diverse initiatieven op maatschappelijk gebied. Denk hierbij aan de sponsoring van lokale  sportverenigingen, verenigingsinitiatieven of charitatieve instellingen. Daarnaast ondersteunt Delo diverse specifieke projecten, zoals kunstprojecten en verschillende lokale- en nationale evenementen. Alle aanvragen worden zorgvuldig in behandeling genomen en aan het geldende beleid en budget getoetst. Indien gewenst is een overzicht verkrijgbaar van initiatieven die wij in het verleden en momenteel ondersteunen.    


Certificeringen

Om de kwaliteit van door Delo en Wiltec geleverde producten en diensten te onderstrepen en te waarborgen heeft moederbedrijf Wiltec verschillende kwaliteitscertificaten en is Wiltec lid van verschillende brancheverenigingen.

Onze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie en instellingen. Cookies accepteren.